Het doel van de onderstaande tekst is ervoor zorgen dat u begrijpt welke gegevens Dance&Yoga Styles verzamelt en met welke doeleinden zij dit doet.

Als je lessen of een workshop volgt bij Dance&Yoga Styles, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verzamelen deze persoonsgegevens op verschillende manieren.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
bij het aanvragen van een workshop (via telefoon, mail of website)
bij contactverkeer via de mail, website of telefoon
bij het aangaan van het lidmaatschap (strippenkaart of abonnement)
voor de leden houden we bij welke lessen jullie volgen
Welke gegevens bewaart Dance&Yoga Styles?
Naam en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Inschrijfdatum
Betaalgegevens (automatische incasso, pinnen via I-zettle)
Lidmaatschap gegevens (welk soort lidmaatschap je hebt)
accountnaam als het contact gaat via onze Facebook pagina zodat we kunnen reageren op je bericht
Waarom verzamelt Dance&Yoga Styles deze persoonsgegevens?
Om jouw lidmaatschap/workshop te kunnen verwerken
Om met jou te kunnen communiceren
Om jou nieuwsbrieven en nieuwsberichten te versturen
Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers van lessen
Hoe lang bewaart Dance&Yoga Styles deze gegevens?
Jouw gegevens worden tijdens je lidmaatschap en twee jaar daarna bewaard. De twee jaar gaan in wanneer je geen actief lid meer bent.

Veilig, zorgvuldig en betrouwbaarheid
Dance&Yoga Styles vind het belangrijk om op een veilige, zorgvuldige en betrouwbare manier om te gaan met de persoongevoelige gegevens van haar leden, of mensen die op een andere manier gebruikt maakt van haar diensten, om te gaan. We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals dat hierboven is uitgelegd. We gebruiken jullie gegevens alleen voor onze diensten. We delen uw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden. Uw gegevens komen direct na inschrijving bij eigenaar/leidinggevende. Alleen zij heeft toegang tot deze gegevens. Docenten kunnen namen en lidmaatschap gegevens (welk lidmaatschap je hebt bij ons) inzien bij het bijhouden van het aantal leden per les en hebben dus geen toegang tot uw verdere gegevens.

Welke rechten heb je gekregen met de nieuwe privacy wet?
Recht op toegang: je hebt recht geïnformeerd te worden over welke gegevens bij bewaren en met welke doeleinden wij dit doen. Dat hopen we met deze mail duidelijk te maken. Ook heb je recht op toegang te verzoeken tot deze gegevens en bij te werken / te verwijderen wanneer deze onvolledig of onjuist zijn (of een kopie van de persoonlijke gegevens aan te vragen)
Recht op bezwaar: je hebt recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen. Heb je nog vragen over het privacy beleid van Dance&Yoga Styles dan kun je per email contact opnemen via info@danceyogastyles.nl