Yoga Flow

Fotografie: Larissa Fink

Bij Yoga Flow zijn verschillende vormen van yoga samengevoegd. De basis ligt in de Hatha yoga, ontwikkeld door monniken die hun lichaam fit en vitaal wilden houden voor meditatie. Tijdens deze dynamische yogales kun je een eigen focus leggen op een bepaald lichaamsdeel. Het einddoel is uiteindelijk om flexibeler te worden. Het gaat hier om een volledige work-out,
maar tegelijkertijd is het ook een work-in.

At Yoga Flow are different forms of yoga combined. The basis is in the Hatha yoga, developed by monks who wanted to keep their body fit and vital for meditation. During this dynamic yoga class you can put your own focus on a certain body part. The ultimate goal is ultimaely to become more flexible. This is a complete work-out, but at the same time it is also a work-in.