Nonna’s Tins

Nonna’s Tins is een van de kleine, jonge bedrijven waar Dance&Yoga Styles mee samenwerkt. Je kunt bij Martha terecht met vragen/begeleiding op het gebied van maatschappelijk werk, zingeving, creativiteit en spiritualiteit. Martha heeft maatschappelijke zorg gestudeerd, sociaal pedagogische hulpverlening en heeft toen een HBO-theologie afgerond en is afgestudeerd op het gebied van interreligieuze en interreligieuze samenwerking. Momenteel volgt ze een master aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (Spiritual Care). Eigenlijk doet ze best wel veel 😉

Onder de naam Nonna’s Tins verbind Martha diverse opleidingen, kwaliteiten en competenties in een zelfstandige onderneming. Het Indische woord Nonna en het Friese woord Tins staan voor de eigen gekleurde achtergrond van Martha. Nonna betekent dame, non of meisje. Tins betekent gedachte. Ik wil je met mijn gedachten verder helpen met bepaalde vragen. Vragen rondom zingeving en levensbeschouwing worden vaak trage vragen genoemd. Dit betekent soms dat er niet een antwoord op te geven is. Wel kun je je verhouden tot deze trage vragen en ik help je graag hierbij in vorm van vragen stellen, een luisterend oor, gerichte opdrachten en verbindingen leggen met bepaalde (bredere) zaken. 

Zingeving zie ik als een werkwoord. Je geeft ergens ‘zin’ aan. Maar wat heeft zin en wat niet? Gelukkig is het niet erg (misschien wel vervelend) als je dat even niet weet. Deze crisissituatie zoals een depressie kan leiden tot een verminderingsgevoel van zingeving, maar leidt juist ook weer naar meer zingeving.