Bungee (Yoga, Tricks & Dance)

Bij Bungee Trick Dance is de zwaartekracht je danspartner. Je zit stevig vast in een tuigje en je beweegt heen en weer met behulp van elastieken. Je krijgt een vrij en onoverwinnelijk gevoel, terwijl je leuke choreografieën oefent op muziek. Het is totale workout waarbij de benen, billen, buik, rug en armen versterk worden. Tijdens de les ligt de focus op yoga, tricks of dans.

Kledingtip: draag een dikke legging of een strakke stretch broek (bij een gevoelig lichaam is het dragen meerdere lagen aangeraden). Daarnaast is het belangrijk dat je geen blote rug of schouders hebt, zodat je zorgeloos in je harnas kan bewegen. Zowel op blote voeten, antislip sokken (bijv. ToeSox) of binnenschoenen.

Gravity is your dance partner at Bungee Trick Dance. You are firmly in a harness and you move back and forth with the help of elastics. You get a free and invincible feeling, while you practice choreographies on music. Bungee Trick Dance is a total workout in which the legs, buttocks, stomach, back and arms are reinforced. There is in this class enough room for 10 participants. Sign up by phone or by e-mail.
Clothing tip: wear thick leggings or tight stretch pants (for a sensitive body, wearing several layers is advised). In addition, it is important that you have no bare back or shoulders, so you can move carefree in your armor. Both on bare feet, anti-slip socks (eg ToeSox) or indoor shoes.